AB Ahenk Alanında Yapılmış Olan Yasa Değişikliklerinin TC İle Uyumu

AB Ahenk Alanında Yapılmış Olan Yasa Değişikliklerinin TC İle Uyumu

Hükümetler, ülkelerinde ve yeryüzünde olan gelişmeler sonucu olarak kanunlarında ya da yasalarında kimi yenilemeler inşa etmek zorunda kalırlar. Yapılmış Olan kanunlarla ülkelerinin ek olarak sıkı ve ek olarak itinalı bir biçimde yönetileceğini düşünürler. Her ülkenin kendine yönelik kültürü, hayat şekli ve inancı vardır. Kanunlarda yapılmış olan farklılıklar hiç şüphesiz ki bu değerlere yönelik yapılır. Bunun tersi bu güne civarı istisnalar dışarısında birçok görülmemiştir.
Şayet bir ülke idaresi, yasalarının hepsini ya da tamamına yakınını dış kaynaklardan almış ise, ithal edilen bu yasalar alındığı benzeri yapılacak demektir. Dolayısı Ile insanlar, ithal edilen bu yasalara uymak zorunda kalırlar. İthal edilen yasalar, kişilerin hayat biçimine, konuşma biçimine, giyinme biçimine, eğitimine, aile yapısına,
iş yaşamına ve eğlenme anlayışına etki etmiş ise, yasalar yöntemiyle insanlar devşirilmiş olurlar. Başka Bir Deyişle, kısmen ya da tamamıyla başkalaşmış olurlar. Bana yönelik başkalaştırmanın ta bizzat olan bu uygulamalar, vaktin otoriteleri aracılığıyla kültürlerin kaynaşması halinde meydana konularak bu kocaman tehlike insanlardan üzgünüm gizlenmektedir. Yasalarımızda yapılmış olan değişikliklerden bazılarının analizini yaptığımızda, ne türlü devşirildiğimizi ve beşeri değerlerimizden ne türlü uzaklaştırıldığımızı kolay bir şekilde anlayabiliriz.
Bilindiği üzere türkiye, 50 senedir AB azasi olabilmek amaçlı kapı önünde itile-kakıla ve yeri geldiğinde hakaretlere maruz kalarak bekletilmektedir. Batılılar, ülkemizin geriye kaldığını, toplumsal, kültürel, insan hakları vs. konularda Avrupa’nın çok uzağında kaldığını iddia ederek AB kriterlerini acilen uygulaması gerektiğini söylemişlerdir. Ülkemizin AB havarileri ise, dayatılan bütün kriterleri insanımıza, kültürümüze, dilimize, dinimize, öz dokumuza uyup uymadığına bakmaksızın aynıyla alıp, uygulamışlardır. Böylelikle Avrupalılara belli bir süre ek olarak benzetildik. Biz, Avrupalıya ne civarı benzersek, Avrupalı bu gelişmeden haliyle sevinçli olacaktır.

b-497636-sohbet_giriş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.