Aliterasyon Nedir


Aliterasyon Nedir

Yineleme veya tekrir de denir. Pekçok kaynakta bu üç ad aynı zamanda geçmez şayet aynı manaya geldiği bilinmelidir. Tekrir, Arapça “krr” kökünden gelir, Aliterasyon Fransızcadan gelir; Yineleme ise sanatın Türkçe isimidir.
Aliterasyon edebi sanatlar dair işlenir. İskender Pala şu biçimde tanımlamaktadır: “Şiirde veya nesirde aynı harf veya hecelerin bir uyum oluşturacak biçimde bir ek olarak edilmesine aliterasyon(ses tekrarı)denir.” Yrd. Doç. Dr Yavuz Bayram ise Tekrir başlığı altında şu tanımı vermektedir: “Bir veya çok sayıda kelimenin mısra, beyit veya şiir içinde aynı bağlamda tekrarlanması ve anlamın pekiştirilerek, ahenkli bir anlatım kurulması sanatıdır.”
Verilen tanımlarda da görüldüğü benzeri aliterasyon sese dayalı bir edebi sanattır. Edebi zanaat sınıflandırmasında “dil ve hünere ilişkili sanat”olarak geçer. Aliterasyon yazılması zordur; yazılmasının kolay değil meydana geldiği benzeri seslendirilmesinin de kolay değil meydana geldiği bir sanattır.
Tanımlarda bir veya çok sayıda aynı kelimenin tekrarı olarak geçer zanaat. Bu kelimelerin aynı dilden olması mühimdir yalnızca, dilinin ne meydana geldiği değil. Başka Bir Deyişle Divan şiiri amaçlı konuşursak bir ek olarak edilen kelimenin illa ki Arapça veya Farsça veya Türkçe olması gerekmez.
Bu zanaat bize dizeleri ek olarak güzel duymamıza imkân veriyor.

b-497636-sohbet_giriş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.