Barok Sanatı Nedir


Barok Sanatı Nedir

Maniyerizm’den ardından meydana çıkan Barok Sanatı 16. Asrın sonlarına gerçek İtalya’da doğmuştur. Bu cereyan 18. Asrın en başında ise bütün İtalya’ya ve pekçok Avrupa ülkesine yayılmıştır. Rönesansta balanslı meydana iştirak eden görünüm Barokta bozulmuştur ve anlatım epeyce abartılıdır. Bununla Birlikte Barokta gösteriş ve merak vardır. Bunun sonucu olarak da meydana etkili mimari yapılar ve his yoğun yapıtlar çıkmıştır. Bu akımın malum en mühim nitelikleri görkem, aşırılık ve heyecandır.
Barok fotoğraf sanatında sıkça işlenen konular aralarında azizlerin hayatı, mitolojik konular, ailelerin tarihi ve kahramanlık öyküleri koltuk alır. Bununla Birlikte barok sanatında manzaralar ve natürmort ile bir ya da grup portreleri de ön plandadır.
Barok fotoğraf sanatının ayırt edici özelliklerinden birisi de kuvvetli iştirak eden ışığın yüzeyde gölgeler oluşturacak biçimde yansımasıdır. Bunun sonucu olarak ise resimdeki his ve davranış güçlenir. Bu sanatın önde iştirak eden ressamları aralarında Caravaggio(İtalya), Velazquez(İspanya), Rubens(Belgium), Lorrain(Fransa) ve Rembrant(Hollanda) sayılabilir.
Barok zanaat akımı mimarlık kapsamında da ön tasarıya çıkmıştır. Barok sanatının Roma’da doğduğu varsayılır ve İtalya’daki barok sanatının en kuvvetli mimarları Francesco Borromini ile Lorenzo Bernini’dir. Bu mimarların sonrasında ise Pietro Berettini Da Cortona, Guarino Guarini ve Baldassare Longhena gelmektedir. Barok mimari sanatının dağıldığı öbür ülkeler ise Fransa, İspanya, Almanya, Polonya, Avurturya, Rusya ve Çekoslavakya’dır.

b-497636-sohbet_giriş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.