Çirmen Zaferi ile ilgili yararlı bilgiler


Çirmen Zaferi ile ilgili yararlı bilgiler

Osmanlilarin Balkanlardaki fetihleri, kisa tek süre diliminde gerçeklesmisti. Tek bakima 10 sene içerisinde Gelibolu’dan Sirbisbtan’a civarı gelinmis, Adriyatik Denizi’ne civarı nüfuz ve etki sahasi kurulmustu. Avrupa, Osmanlilara karsi U. Haçli seferini tertipleyerek Sirp Sindigindan 7 sene ardından tek daha şansını denemek talep etti. Bununla birlikte bu kez ki kuvvetlerinin eskiye yönelik belli bir süre daha az oldugu, asal ve basit kuvvetlerin Sirplar tarafindan teskil edildigi anlasilmaktadir. Tarihte 2. Meriç ya da Çirmen savasi diye anilan bu muharebede Sirp Krali Vukasin ile kardesi veliahd prens Uglesa maktul düsmüslerdi. Eflak (Romanya) prensi ise kaçmisti. Savasin bu sekilde sonuçlanmasi üst kısmına Sirbistan’da hanedan ve iktidar degismisti. 26 Eylül 1371’de kazanilan bu zaferle, Osmanlilar için Makedonya’nin kapilari açilmisti. Eskiyen idarecilerinin tahakkümünden bikan milletçe, buralarda yepyeni tek sistem ve adalet anlayisi getiren Osmanlilari bekliyordu. Çünkü Sirp ve Bulgarlarin yönetimi Bizans’inkinden de berbat idi.
Bu muharebe neticesinde Gazi Evrenos kuvvetleri tarafindan 2. kez ele geçirilen Gümülcine’den baska Borla, Iskeçe ve Marolye; Kadiaskerlikten vezirlige yükseltilmis yer alan Siyah Halil Hayreddin Pasa tarafindan da Kavala, Drama, Zihnasıl Makedonya, Sirp kralliginin önemli sehirlerinden meydana gelen Serez ve daha ardından Karaferye zapt edildi.
Sultan I. Murad, Serez ve havalisine Anadolu’dan asiretleri getirip yerlestirmisti. Osmanli Devleti’nin bu iskân siyaseti, kurulustan bu yana aynı ritimde devam etmekteydi. “Osmanli Devleti, kurulus devrinde konar-göçer Türk asiretlerini yepyeni alinan bölgelerin Türlestirilmesinde kullandigi benzeri, yerlesik ahaliye rağmen savasçi vasiflari, tek tertip ve teskilât içerisinde olmalari amacıyla de anlari fethedilen bu bölgelere nakl etmistir. Nitekim Rumeli fatihi Süleyman Pasa zamaninda asiretlerin Rumeli’ye geçirilip iskân edilmelerinde, feth edilen topraklardan kaçan halkin yerini yüklemek gayesi de kismen oyun oynamistir. Bu kabil iskan hareketleri, kurulus devrinde devletin sik sik müracaat ettigi sürgün usulü ile yapilmakta idi. Bunlarin yanisira sonradan Rumeli’den de Anadolu’ya birey topluluklari nakledilmistir. Osmanlilar’in daha Rumeli’ye geçtikleri andan bu yana Türk topluluklarinin buraya nakledildikleri bilinmektedir. Türk topluluklarinin Rumeli’ye nakledilmeleri sirasinda, hükümet tarafindan kendilerine zengin topraklar sunmak, tüm akrabalari ile geçecek olanlara ise yurtluk, toprak ve timar benzeri imtiyazlar tanimak suretiyle mühaceret tesvik edilmistir. Bu vaziyet, fütuhati tesvik amaci tasidigi civarı, memleketin senlendirilmesi ve iskani gayesini de tasimaktaydi.”

b-497636-sohbet_giriş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.