Deyimlerde Kullanılan Ama Manası Fazla Meçhul Sözcükler


Deyimlerde Kullanılan Ama Manası Fazla Meçhul Sözcükler

İyi iletişimin karayolu dili sıkı bilmek ve sıkı kullanmaktan geçer. Sözcükler hem düşüncemizin mimari taşı aynı zamanda bir kontakt vasıtasıdır. Deyimlerle dilimize yerleşmiş, çoğu süre kullandığımız ama manası üst kısmına fazla düşünmediğimiz sözcükler vardır. Sözcüklerin manasını bilmeden onları isabetli kullanamayız.
Bu sebeple ben deyimlerde manası fazla meçhul sözcüklere açıklık getirmek istedim.
Söyleneni anlamadan başıyla onaylamak mananında kullandığımız “Ahfeş’in keçisi benzeri başı sallamak”deyimindeki “Ahfeş’i” çoğumuz bilmiyoruz. Arap grameri ile ilgili hocalık yapan Ahfeş, öğrenim gören meydana gelmediği vakitlerde da dersini verirmiş. Yakınında keçisini de bulunduran Ahfeş ders anlattıktan hemen ardından “anladın mı” mananında keçinin yularını çeker onun onaylamasını sağlarmış. Tabir oradan para kalmış.
Hep beraber, toplu olarak mananında kullandığımız “cümbür cemaat” deyimindeki cümbür Arapça milletçe, toplum mananında cumhur sözcüğünün bozulmuş halidir.
Toplu haldeyken bir anda dağılmak mananında kullandığımız “çil yavrusu benzeri dağılmak”deyimindeki “çil” sözcüğü dağ tavuğudur.
Türlü şeylerin karma karışık biçimde durduğu hal ile ilgili kullandığımız “Çıfıt çarşısı”deyimindeki “Çıfıt” Musevi anlamındadır.
Meşru olmayan bir fayda sağlamak mananında kullandığımız “deveyi havutuyla yutmak” deyimindeki”havut” sözcüğü deve semeridir.
Ölçüt verilmemek ve anılmamak mananında kullandığımız “esamesi okunmamak” deyimindeki “esame” adının çoğulu olup adlar anlamındadır.
Önemsiz bir şeyi abartmak mananında kullandığımız “habbeyi kubbe yapmak” deyimindeki “habbe” sözcüğü hububat tanesi, su kabarcığı anlamındadır.
Ayıplı meydana gelmesine nazaran kendini beğenen mananında kullandığımız “hem kel hem fodul” deyimindeki fodul sözcüğü kendini beğenen böbürlü mananında kullanılmaktadır.

b-497636-sohbet_giriş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.