Doğal Sıcak Sular

Doğal Sıcak Sular

Volkanların bulunduğu bölgelerde ilginç doğal yapılar görülür. Sıcak su kaynakları,gayzerler ve siyah su fışkırtan su altı bacaları volkanik etkinliklerin
neden olduğu oluşumlardır. Volkanik alanlarda,mağma yerkabuğunun içine ulaştığında etrafındaki kayaçları ısıtır. Bu kayaçlar,yüzeydeki çatlaklardan
yerkabuğuna sızan yağmur ya da deniz suyunun biriktirdiği yer altı suları içerebilir. Isısı artan kayaçlar yer altı suyunu da ısıtarak,doğal sıcak su kaynağı
oluşturur. Sıcak kayaçlar tarafından ısıtılan yer altı suyu bazen yüzeyden,sıcak (ya da termal) su kaynağı olarak fışkırır. Su genellikle,aşağıdaki kayaçlardan
çözünen mineralller içerir. Sudaki mineraller çoğunlukla kaynağın ağızında birikir. Sıcak kaynakların,kimi zaman deniz altındaki volkanik dağ sırtlarında,
“volkan ağzı” (hidrotermal menfez) olarak adlandırılan deliklerden çıktığı da olur. Bu volkan ağızlarının bir kısmı baca görünümündedir. Siyah ve sıcak sular
çıkarak bu ağızlar “kara baca” olarak adlandırılır. Sıcak kayaçlardan çözünen mineraller taşıdığından,çıkan suyun dumansı bir görünümü olur. Mineraller volkan
ağzının etrafında çökeldilçe bacanın kenarları yükselir. Tüplü solucanlar ve kör örümcek yengeçleri gibi bazı sıra dışı canlılar,kara bacaların yakınlarında
yaşar. Bu canlılar,volkan ağızlarından çıkan minerallerle beslenen bakterileri yer.Gayzer,yerdeki bir çatlaktan yukarıya doğru fışkıran sıcak su ve buhar
püskürmesidir. Gayzerler,ısınan yer altı suyu yeryüzünün altındaki çatlakların oluşturduğu ağda tutulduğunda oluşur. Su tutulduğu için,kaynayıp buhar
oluşturuncaya kadar ısınmaya devam eder. Biriken basınç,sıcak suyu yerden bir çıkış yolu bulmaya zorlayarak,belirli aralıklarla fışkırmalara neden olur.

b-497636-sohbet_giriş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.