Hukuk Nedir? Haklar, Hükümet Normlarında Ne Türlü Yaşatılır

Hukuk Nedir? Haklar, Hükümet Normlarında Ne Türlü Yaşatılır

Hukuk deyince akımıza, bir yanda adaleti gerçekleştirecek, yaşama, vicdana, ahlaka uygun global şartlar gelirken, öte yandan da hükümet aracılığıyla konulmuş ve yaptırımı meydana gelen şartlar, başka bir deyişle mevzuat kararları gelmektedir. Asal bakımından haklar kavramı her 2 manası da kapsamakla beraber, hukuktan kastımız bazen meşruluk bazen da yasallıktır. Bu vaziyet anlam kaymalarına ve haklar algımızda karışıklığa sokak açmaktadır. Hukukun bu 2 yönünün kavramlaştırılması şeklinde yanlış idrak etme ve anlam kaymaları ortadan kalkacaktır.
Bu yazımızda, hükümet aracılığıyla konulan normlarda hukukun ne türlü egemen kılınabileceği konusu üstünde durulmaktadır.
Yazımızda “norm” kavramıyla, hükümet aracılığıyla üretilen ve yaptırıma bağlanmış meydana gelen şartlar kastedilmektedir. Bunların bir kısmı yürütme aracılığıyla konulan tüzük, yönetmelik ve diğer tertip edici işlemler, bir kısmı da yasama uzuvu aracılığıyla çıkarılan kanunlardır. Yazımız ağırlıklı olarak yasama uzuvu aracılığıyla çıkarılan kanunlara ilişkindir.
Kanunların mutfağı çoğunlukla bürokrasidir. Norm krokisi bürokrasi aracılığıyla bitirdikten ardından Kabine’nun imzasıyla “yarı pişmiş”olarak Parlamentoya sunulur; burada pişirme bitirir. Cumhurbaşkanı’nın imzasını müteakip, Resmi Gazete’de yayımlanarak servis edilir. Bürokrasinin ve Parlamentonun pişirme konusundaki işbölümü ilişkisi ve pişirme taktiği birbirini tamamlamaz ya da birbirine uygun olmazsa meydana çıkan netice emele hizmet etmeyebilir.
Norm sıkı pişmemişse, malzemeler eksikse, çürük malzemeler konmuşsa, yanlış malzemeler eklenmişse, uyumsuz malzemeler konmuşsa, ehil bireyler aracılığıyla kıvama getirilmemişse, ivedî edilmişse, estetiğine ehemmiyet verilmemişse bunun muhatapları hiç hoşnut kalmayacaklardır. Bunun Gibi bir yasanın uygulanması dair devletin ısrar ve zorlaması; yasanın muhatapları aracılığıyla zulüm, haksızlık, insafsızlık, iş bilmezlik olarak değerlendirilecektir. Bu sebeplerle sürecin, başından sonuna civarı gerçek işlemesi gerekir.

b-497636-sohbet_giriş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.