Küresel Isınmanın Sebepleri ve Zararları


Küresel Isınmanın Sebepleri ve Zararları

Küresel ısınma, Hayat’daki atmosferin ve okyanusların ortalama ısısının kademeli olarak çoğalma vaziyetini izah etmek amaçlı kullanılan terimdir.
Hayat, ortaya iştirak eden nihai bir milyar yil içinde, anında hemen 2 surat elli milyon yil devam eden çok sıcak dönemler ve bu dönemlerden sonra iştirak eden 4 kocaman ilgisiz aşama geçirmiştir. Hayat, aşağı yukarıya elli milyon sene öncesinde ise, ilgisiz bir döneme ek olarak girerek, surat bin senede bir on bin sene müddetle görülen sıcak dönemlerin hariç soğuma eğilimi de göstermiştir. Şu an Hayat’da bu sıcak dönemlerden bir tanesini yaşamaktayız. 4 bin sene öncesinde başlayan hararet düşmeleri ardından, Hayat’nın soğuma eğiliminin çoğalması beklenirken, nihai surat elli senede bu yükseliş gerçekleşmemiştir.
İnsanların atmosfere bıraktığı gazlar birleşerek sera tesiri ortaya getirir. Bunun sonucu olarak, dünyanın yüzeyindeki hararet artar. Başka Bir Deyişle, atmosferin üst kısmı ortaya iştirak eden stratosfer soğur; aşağı bölüm ortaya iştirak eden troposfer ise ısınır. Bu değişiklik, global ısınmaya sebep olmakta ve Hayat’daki iklimleri de daimi olarak değiştirmektedir. Belli Bir Süre ek olarak ayrıntılı bir izah inşa edilmesi gerekirse, global ısınma şu biçimde özetlenebilir:
Hayat’nın yüzeyi, Güneş ışınlarıyla ısınmaktadır. Hayat, bu Güneş ışınlarını atmosfere yansıtır. Bir Takım ışınlar sera aracılığıyla tutulur. Sera, su buharı, karbondioksit ve metan gazının, Hayat üstünde ortaya getirdiği natürel bir örtüdür.

b-497636-sohbet_giriş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.