Mesuliyet ve Ölçme-Değerlendirme ile ilgili yararlı bilgiler

Mesuliyet ve Ölçme-Değerlendirme ile ilgili yararlı bilgiler

Eğitim rasgele meydana gelen bir faaliyet değildir. Eğitsel faaliyetlerin belli bir maksadı vardır ve bu anlamda tasarılı bir olgudur. Eğitimin tasarılı yapısının bir uzantısı Eğitimde Mesuliyet (accountability) kavramını gerektirir. Bu sebepden ötürü bu 2 konunun benzer boyutlarda ele alınması gerekir. Bununla Birlikte eğitimin emelleri doğrultusunda gelişip gelişmediğini tanımlamak amacıyla Eğitsel Ölçme ve Eğitsel Ölçümlendirme etkinlikleri eğitim yapısının bir parçasını oluşturur. Plan-Mesuliyet-Ölçme*Değerlendirme birbirlerin tamayesinde belirler.
Eğitim Mesuliyeti eğitimde yine yapılandırma taraftarlarının üzerinde durduğu en mühim konu olarak geçerliliğini aynı ritimde devam ettirmektedir. Eğitim Mesuliyeti eğitimin tüm faaliyetlerini kapsamaktadır. Eğitim faaliyetlerinde tesiri meydana gelen birimlerin hangi amaç doğrultusunda sorumlulukları olan ve gösterişli meydana geldiği tam manasıyla belirlenmesini içeren. Bunun Için en iyi misal okul tuvaletlerinde yaşanmaktadır.
Ölçme ve ölçümlendirme birbiriyle bağlı ve çok boyutlu kavramlardır. Eğitsel ölçümlendirme Türkiyede dar manası meydana gelen talebenin öğrenme düzeyi olarak algılanmaktadır. Kapsamlı manasıyla eğitsel ölçümlendirme eğitimin bütününü kapsamaktadır. Eğitsel Ölçümlendirme öbür hüküm verme mekanızmalarında meydana geldiği benzeri kalite denetimi geçerlidir. Eğitsel değerlendirmemin kalite kontrolu eğitsel geçerlilik ve eğitsel güvenirlik (soru tahlili,..) yapıları amacıyla getirilen kanıtlarla sağlanmaktadır. Ulusal eğitim içerisinde en yaygın ölçme ölçümlendirme metodu olarak istatistiksel ölçümlendirme metodlar gurubu kullanılmaktadır. Türk eğitim müesseselerinde Klasik Ölçme Kuramı çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Öğrenim Gören davranıslarını test kitapçığı bağlamında ek olarak emin olarak modelleyen Soru Yanıt Kuramı üniversite tercih etme imtihanında değerlendirmelerinde kullanılmaya çalışılmaktadır. Günümüzün en gelişmiş istatistiksel metodu meydana gelen Ferdi Test sistemi uygulamaları Ülkemiz de bulunmamaktadır.

b-497636-sohbet_giriş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.