Mevlevi Meydana Gelen Padişahlar

Mevlevi Meydana Gelen Padişahlar

Önce şu bilgiyi vermekte yarar var. IV. Mehmed çağında Veziriazam Fazıl Ahmed desteğindeki hünkar şeyhi Vani Mehmet Efendi yardımıyla 1666 senesinde gökyüzü yasaklanmıştır. Bu yasağa Mevleviler, “yasağ-ı bedii”olarak tarih düşürmüşlerdir. Üstelik tarikatlara karşın başlatılan bu stress çağında pekçok Mevlevihane kapatılmış ve üstelik Konya Mevlevihanesi de kapanma tehlikesi ile karşın karşıya kalmıştır. 1684 senesinde bu yasak kalkar ve bu durum da ebced hesabıyla “nağme”diye anılır.
Durum şudur ki Mevlevilik pekçok hükümet adamı amaçlı sivrilme noktasına gelmiştir ama hiçbir zaman hükümet işlerine karışılmamış, içtimai isyanlara karışmamıştır. Verilen vakıf mülklerini berbat niyetle kullanmamışlardır. Bunun Için nazaran yeniden hükümet eliyle uğradıkları bu işkence karşısında da suskun kalmışlardır. Ellerindeki milletçe gücünü hiçbir zaman isyan amaçlı kullanmamışlardır. Bu tavırlarıyla de yabancı tarikatlara mensupların bile kapılarını çaldıkları bir tolerans tarikatı olmuşlardır.
Mevlevi tarikatının eskiyen ünlerine kavuşmalarının arkasında bu yüksek ve değerli duruşları da vardır ama III. Selim ve II. Mahmud’un Mevlevi olmaları da etkilidir. Bununla Birlikte Yeniçeri kaldırılıp sonrasında Bektaşi ocakları da kapatılınca Mevlevihaneler bir defa ek olarak itibarlarına kavuşmuşlardır.

b-497636-sohbet_giriş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.