Namık Kemal Kimdir ile ilgili yararlı bilgiler

Namık Kemal Kimdir ile ilgili yararlı bilgiler

Namık Kemal (21 Aralık 1840, Tekirdağ-2 Aralık 1888, Sakız Adası), Türk Milliyetçiliğinin liderlerinden, Genç Oyuncu Türklerden, populer yazar ve şairdir. Bilhassa “İntibah” isimli romanı ve “Vatan, Yahut Silistre” isimli tiyatro oyunu ile tanınır. Asıl adı Mehmed Kemal´dir.1888´de mutasarrıflıkla sürgüne sevk edildiği Sakız Adası´nda ölüm etmiş, Türk Edebiyatında lider niteliği yer alan şair ve tiyatro yazarıdır. “Vatan şairi” olarak da anılır.
Namık ismini ona şair Eşref Paşa vermiştir. Babası, II. Abdülhamid çağında müneccimbaşılık yapmış meydana gelen Mustafa Asım Bey´dir. Annesini minik yaşında yitirince çocukluğunu dedesi Abdüllâtif Paşa´nın yakınında, Rumeli ve Anadolu´nun farklı şehirlerinde geçirdi. Bu yüzden özel eğitim gördü. Arapça ve Farsça öğrendi. 18 yaşlarında İstanbul´a babasının yanına döndü.1863´te Babıali Tercüme Odası´na kâtip olarak girdi. 4 sene çalıştığı bu vazife esnasında dönemin mühim düşünür ve sanatçılarıyla tanışma imkanı buldu. 1865´te kurulan ve daha daha sonra Yepyeni Osmanlılar Cemiyeti isimiyle meydana çıkan İttifak-ı Hamiyet isimli saklı derneğe katıldı. Bir taraftan da Tasvir-i Efkâr gazetesinde hükümeti tenkit eden yazılar yazıyordu. Dergi, Yepyeni Osmanlılar Cemiyeti´nin görüşleri doğrultusunda yaptığı yayım neticesi 1867´de kapatıldı.
Namık Kemal, İstanbul´dan uzaklaştırılmak amaçlı Erzurum´a vali muavini olarak atandı. Bu göreve gitmeyi farklı engeller çıkarıp erteledi ve Mustafa Fazıl Paşa´nın daveti üst kısmına Ziya Paşa´yla beraber Paris´e kaçtı. Bir zaman daha sonra Londra´ya geçerek M. Fazıl Paşa´nın para bazlı desteğiyle Ali Suavi´nin Yepyeni Osmanlılar yerine çıkardığı Muhbir gazetesinde yazmaya başladı. Ama Ali Suavi´yle anlaşamaması üst kısmına Muhbir´den ayrıldı. 1868´de gene M. Fazıl Paşa´nın desteğiyle Hürriyet adı altında yabancı bir dergi çıkardı. Farklı anlaşmazlıklar neticesi, Avrupa´da desteksiz kalınca, 1870´te zaptiye nazırı Hüsnü Paşa´nın daveti üst kısmına İstanbul´a döndü.Nuri, Reşat ve Ebüzziya Tevfik beylerle beraber 1872´de İbret gazetesini kiraladı. Benzer sene burada çıkan bir yazısı üst kısmına dergi hükümetçe 4 ay müddetle kapatıldı. Namık Kemal gene İstanbul´dan uzaklaştırılmak amaçlı Gelibolu mutasarrıflığına atandı. Orada yazmaya başladığı Vatan Yahut Silistire oyunu, 1873´te Gedikpaşa Tiyatrosu´nda sahnelendiğinde halkı coşturup olaylara ne amaçla oluyor. Bu haberi İbret gazetesinin yazması üst kısmına o sırada İstanbul´a dönmüş meydana gelen Namık Kemal pekçok dostuyla beraber gözaltına alındı. Bu defa kalebentlikle Magosa´ya sürgüne gönderildi.

b-497636-sohbet_giriş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.