Naturalizm Doğalcılık ile ilgili yararlı bilgiler


Naturalizm Doğalcılık ile ilgili yararlı bilgiler

19.yüzyılın nihayetinde ve 20.yüzyılın en başında gösterişli meydana gelen bir zanaat akımıdır. Doğa bilimlerinin ve bilhassa Darvinci doğa anlayışının ilke ve yöntemlerinin edebiyata ve harika sanatlara uygulanmasıyla gelişmiştir. Edebiyatta “gerçekçilik”(realizm) ananenini hepten ileri götüren doğalcılar,gerçekçiliği ahlaksal yargılardan ve seçici bir bakıştan uzak bir anlatımla sergilemeyi amaçlarlar.
Fransa’da meydana çıkan doğalcılığın kuramsal temelini Hippolyi Taine’in eleştirisel yaklaşımı oluşturur.”İngiliz Edebiyatı Tarihi” isimli yapıtının önsözünde:”Hırsın,yürekliliğin ve gerçeğin,tıpkı sindirimin,kasların hareketi ve beden ısısının meydana geldiği benzeri bir sebebi vardır. Kötülükle erdem,sülfürik asitle şeker benzeri birer üründür.”der.Doğalcılığın en mühim temsilcisi Emile Zola’nın “Deneysel Roman”ı(1880)akımın edebi bildirgesi sayılır. Zola,gözlemin romancı amaçlı yeteri kadar olmadığını,gözleme deneyi de ilave etmek gerektiğini söylemekteydi.
Determinist görüşe uyumlu olarak deneysel bilimlerde tatbik edilen yöntem,edebiyatta da uygulanabilir.İnsanın his ,ihtiras ve düşünceleri,soyunun,amaçlıde yetiştiği natürel ve yaşamsal çevrenin tesiriyle oluşur.Kişinin iradesiyle yaptığını sandığı işler dahi bu etkinin sonucudur.Bu sebeple bireyler,olaylar yazarın istemi dışarısında gelişir.Onları yönlendiren soyaçekim kanunları ve içerisinde yaşadıkları çevredir.
Natüralizmde olaylar ve bireyler bir bilim insanı gözüyle incelendiğinden, yaşamın iğrenç ve çirkin sahnelerinin tasvirin-den çekinilmemiştir.
Dil istikametinden tam ve gerçek sunmak esastır. Kahramanlar hangi tabakadansa, bizzat yerel ağızlarıyla konuşur.
Sanat topluluk içindir görüşü benimsenir. Zanaat yapıtlarında kısa mesaj bulunmalı, eser yararlı olmalıdır.
Realizmde bir çeşit “belgesel roman” meydana getirilmek istenir. Natüralizmde ise, gözlem ve belgelere dayanma ilkesi benimsenmekle beraber, deneysel bilim yolu, soya çekim benzeri biyolojik unsurlara, edebi eserlerde koltuk vererek; gözlem, doküman ve deneye dayanan “deneysel roman” türü meydana getirilmek istenir.
Realizmin daha ileri ve daha mübalağalı biçimidir
Sanatçılar, vakaları ve kişileri bilim insanı gözüyle inceler.
Sanatçılar, yapıtlarında, yaşamı, çirkin üstelik iğrenç istikametleriyle anlatmaktan çekinmez.
Determinizm kuramından davranış edilmiş ve bu, edebiyata uygulanmıştır.
Soyaçekim, çevrenin birey üzerindeki tesiri, deneye dayanma ve gözlem mühimdir.
Sanatçılar, yapıtlarında, milletin rahatlıkla anlayabileceği açık ve sade bir lisan kullanmışlardır.
Yapıtlardaki kahramanlar, toplumun hangi kesimindense o kesimin ağzıyla konuşturulmuştur.
Natüralizmde yazar,bireyliğini gizler.Yaşamın tüm güzel,kötü yanları anlatılır.
Doğa betimlemeleri kişileri tanıtmada otomobil olarak kullanılır.
Kahraman toplumun hangi katındansa o dille konuşur.

b-497636-sohbet_giriş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.