Patent Sayısını Arttırmak İçin Öneri

Patent Sayısını Arttırmak İçin Öneri

2012 senesinde 2011 seneye yönelik ülkemizde türk malı patent sayısı %10 oranında çoğalarak 4362 adede ; türk malı yararlı model sayısı ise %17 oranında çoğalarak 3722 adede ulaşmıştır. Bu yükseliş oranları yüzdelik yükseliş olarak iyidir fakat toplamında icat sayısına bakıldığında Ülkemiz’deki tüm türk malı patent sayısı IBIRLEŞMIŞ MILLETLER’in Amerika’da 2012 senesinde yaptığı 6478 adetlik patent sayısından 2116 tane ek olarak yetersizdir. Tek yabancı söylemle Ülkemiz ‘deki 100 bin adedin üzerindeki fabrika, 170 üniversite, 700 binden pek mühendis tek senede IBIRLEŞMIŞ MILLETLER’in yaptığı patent civarı patent yapamamıştır. Bu hali ülkemizdeki, sanayicilerimiz, sanayi ve ticaret odalarının yönetimleri ve Üniversitelerimizin yönetimlerinin ve alakalı Bakanlıklarımızın ve bilhassa Türk Patent Enstitüsü idaresi ve patent vekillerinin de dikkatle düşünüp üstünde durmaları gerekli olan tek konudur.

Patent sayısındaki artışa paralel olarak ülke ekonomileri ve firmaların ciroları ve ihracatları da artmaktadır. 1960’lı senelerde Güney Kore’nin ulusal geliri Ülkemiz’nin ulusal gelirinin yarısı kadarken bu gün geldikleri noktada Ülkemiz’yi,ikiye katlamış vaziyetteler. Aynı biçimde 1974 senesinde Güney Kore’nin ulusal geliri yalnızca IBIRLEŞMIŞ MILLETLER’in tek senelik cirosundan dahi azken; Güney Koreli Samsung firmasının 2012 Senesinde tek başına 150 milyar dolardan pek ihracat inşa ederek Ülkemiz’nin 2012 senenindeki toplamında ihracatını yakalamış meydana gelmesinin tek tek neticesi var: KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER ÜRETMEK. Katma kımetli ürünler üretmenin karayolu da markalaşmaktan,patente, tasarıma ve inovasyona ölçüt vermekten geçiyor.

Ülkemizin 2023 senesinde 500 Milyar Dolar İhracat Hedefi yer alıyor. Devlet, Ticaret ve Sanayi Odaları, İşadamı Derneklerimiz, kısacası tüm Ülkemiz bu hedefe odaklanmış durumda. Fakat bu hedefe odaklanan her kesim de ülkemizin 2012 seneyi bakımından üretmekte meydana geldiği ürünlerle bu hedefe ulaşılamayacağının farkında.2023 senesinde 500 milyar dolar değerinde ihracat hedefine ulaşabilmemiz amaçlı ,bilişimk yenilik ihtiva eden, patenti ülkemize ilişkin rekabetçi ürünler ve bununla birlikte pazarında markalaşmış ürünlerle ulaşabiliriz.

b-497636-sohbet_giriş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.