Şamanizm Nedir

Şamanizm Nedir

Şaman denilen ve inanç adamı olarak malum, özel güçleri olduğuna inanılan bireylerin meydana getirdiği inanç olarak gösterilebilir Şamanizm.
Şamanizm üstünde tartışılan bir konudur şayet öncesinde uzmanlar amaçlı Şamanizm nedir onu tanımlamalıyız.
Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek: Trans haline geçebilme yeteneğindeki kimselerin metafizik varlıklarla ilişkiler kurarak onların doğaüstü kabiliyet ve kuvvetlerine sahip olmaları ve bunu topluluk yerine kullanmalarıdır.
Abdülkadir İnan: Kendisinin tanrılar aracılığıyla kam olarak atama edildiğine, ruhların kendisinin hizmetinde bulunduklarına inanan kam afaki kapsamlı, mistik ve yaradılıştan akıllı bir adamdır.
Kaşgarlı Mahmud: Türklerin önce ve en eskiyen ansiklopedisi sayılan Divanü Lügati’t Türk ise “Kam” karşılığı olarak “Kahin” tanımını vermiştir.
Şamanın bir inanç adamı olup meydana gelmediği da polemik konusudur. Yepyeni çıkan bilgiler ışığında Türklerin en eskiyen dininin sanıldığı benzeri Şamanizm meydana gelmediği, Şamanizm yakıştırmasının yalnızca Batıda Yaşayan bilim insanlarının araştırması neticesi sorgulanmadan onay edildiğini meydana koymaktadır. Daha Şimdiden , türk malı ve başka pekçok Türkoloğun ifadesine yönelik Türklerin en eskiyen dini Şamanizm değil, Göktanrı inancıdır.

b-497636-sohbet_giriş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.