Sembolistlerin oluşumu amaçlı yalnızca edebiyat

Sembolistlerin oluşumu amaçlı yalnızca edebiyat

Sembolist akım rastgele tek politik akım ile (Dadaizm benzeri) oluşmadı. Evet, 19.asır Fransa’sı tek devrim yaşamış, ülkeler bölünmüş, Cumhuriyet kurulmuştu şayet esasında Sembolizm bunların hiçbiri sayesinde oluşmadı. Bu akım yalnızca bilimin sanata civarı erişen determinist anlayışına karşın yapılmış olan sanatsal tek hamledir. Öyle ki determinist açı, yalnızca var olanı ya da var olmak üzere meydana gelen şeyleri deney ve gözlem sayesinde yorumlar ve bu da Parnasyen açısını birebir verir. Sembolistler ise bilimin ilgisiz elleri mahaline bireyin düş gücüne dokunmayı arzu eder ki bu da esasında tek edebiyat meydanına en fazla uyan istektir. Nitekim Sembolistler de bunu başarmışlardır ve Sembolist akım Fransa’da başlayıp öncesinde Rusya’ya ardından da anında hemen her uygarlığa ulaşmıştır.
Sembolist fikir yapısı
Yukarıda da bahsedildiği benzeri Sembolizm şiirde aklı reddeder bu yönden o güne civarı ki öbür fikir akımlarından -ki Sembolistlerden öncesinde Realistler, Natüralistler ve yalnızca şiir kapsamında karar devam eden Parnaslar vardı – çeşitli tek fikir yapısına sahiptir.
Sembolizm, Pozitivizmi reddeder ve İdealizme yakın tek fikir çizgisi çizer. Evrende tek belirsizliğin meydana geldiğini benimseyen Sembolistler yeniden bilime anında hemen karşın meydana gelen Sezgicilik anlayışına sahiptirler. Realizm benzeri bilime ehemmiyet vermezler zira onların bilim dedikleri şeyin evreni çözmekten aciz meydana geldiğini düşünürler. Bu yüzden şiirlerinde akıl ya da bilim kırıntısı yoktur. Sembolistler esasında bütün bu nitelikleri ile şiiri kendilerine özgü kılmışlardır ve tabiki Sembolist şiir kapalı tek şiirdir.

b-497636-sohbet_giriş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.