Süreyya’nın şoförü

Süreyya’nın şoförü

Tarih yalnızca kitaplardan değil, eskiyen devri sıkı bilenlerin anlattıklarından da öğrenilir; hattâ bu sokak ile kitapların yazmadığı verilere de sahip olunabilir…
Meselâ, İran’ın bakışlarının hüznü ile tanınmış meydana gelen ve 2001’de ölüm eden sabık imparatoriçesi ve Prenses Süreyya…
Hakkında yazılanlara baktığınızda babasının İran’ın güneybatısında hayatını sürdüren ve öncelikle kilimleri ile malum Bahtiyarî aşiretinin asillerinden Halil İsfendiyar Bahtiyarî, annesinin de Eva Karl isminde bir Alman hanımın kızı meydana geldiğini okursunuz.
Sözünü ettiğim o devri sıkı bilenler, Prenses Süreyya’nın ailesi ile ilgili ek olarak derin bilgiler verirlerdi:
“…Hüsrev Gerede, 1930’larda Tahran’daki sefirliği esnasında çocuklarıyla alâkadar olması amaçlı Alman bir hanımı işe almıştı. Bu hanım sefarete sık gelip giden yakışıklı bir İranlı diplomattan günün birinde gebe kaldı. Hüsrev Beyefendi skandala mâni olmak amaçlı hanıma anında bir yabancı sefarette iş buldu. Gebe kadıncağız bu yepyeni işinde yalnızca bir-iki ay çalıştıktan ek olarak sonra İranlı diplomatla evlendi, Isfahan’a gitti, orada bir kız genç dünyaya getirdi ve çocuğa ‘Süreyya’ adını verdiler…”.
Sözünü ettiğim çocuğun İran’ın şon Şah’ıyla 1951’de izdivaç eden ama Şah’a bir adam evlât, başka bir deyişle veliahd veremediği amaçlı yedi yil ek olarak sonra boşanmak zorunda kalıp İran’ı terkeden ve yaşamının sonuna civarı Avrupa’da ymertebeye, başka bir deyişle bir tür sürgüne mahkûm olan Prenses Süreyya’dan bahsettiğimi farketmişsinizdir.

b-497636-sohbet_giriş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.