YASAK KALDIRILDI

YASAK KALDIRILDI

Kuruluş hazırlıkları sürerken öğrenim gören kaydına da aynı ritimde devam edilmekteydi. Okulun eğitime başlayacağını bilgi meydan milletçe, Mekteb-i Sultani’ye kocaman rağbet gösterdi. 10 Haziran 1868 tarihi itibarıyla mektebe kayıt yaptıran öğrenim gören sayısı 414 idi şayet daha daha sonra öğrenim gören sayısında 127 şahsiyet bir düşüş oluyor. Azalma, bir takım etrafların Mekteb-i Sultani’ye muhalefetinden kaynaklanıyordu ve Katolik dünyasının öncüsü Dokuzuncu Pius ile İstanbul’daki Rum Patriği, ailelerin çocuklarını Mekteb-i Sultani’ye göndermelerini yasaklamışlardı. Papa, farklı dinlere mensup talebeler aralarında Katolik bebeklerinin ahlâklarının bozulacağı kanaatindeydi ve Museviler de Hristiyan bir müdürün vazife yaptığı okula çocuklarını gönderme ile ilgili ürkek kalmışlardı.
Papanın yasaklaması, İstanbul’daki Fransız Büyükelçiliği’ni kolay değil vaziyette bıraktı. Mekteb-i Sultani’nin kuruluşuna ehemmiyet verici Fransa’nın daha işin en başında mektebin geleceğinin tehlikeye atılmasına razı olması olanaksız idi ve Papalık nezdinde yapılmış olan girişimler neticesinde Katolik talebeler amaçlı konan yasak son kaldırıldı.
Ermeni, Bulgar ve Sırp teb’anın okula rağbet göstermeleri üst kısmına, geriye tasarıda kalmaktan çekinen Rum Patriği de eskiden koyduğu yasağı kaldırmak zorunda kaldı.

b-497636-sohbet_giriş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.