Yerkürenin İncelenmesi

Yerkürenin İncelenmesi: Yerkürenin derinlikleri hakkında bilgi edinmek güçtür.Kayaçları inceleyen jeologlar,yerkabuğunda açtıkları sondaj kuyularından kayaç
örnekleri toplayarak yeryüzüne yakın bölgeler hakkında bilgi edinirler.Ancak açılabilen sondaj kuyularının derinliği fazla değildir.Volkanik püskürmelerden
yerkürenin derinliklerindeki maddelerle ilgili bazı bilgiler edinilebilmektedir,fakat jeologlar yerkürenin yapısıyla ilgili bilgi edinmek için en çok depremleri
incelerler.Bir deprem sırasındasismik dalgalar adı verilen titreşimler yerkürenin içinde hareket eder.Farklı maddelerin içinden geçerken bu titreşimlerin hız-
larıve yönleri değişime uğrar.Sismogram (deprem çizisi) adı verilen deprem kayıtlarını inceleyen jeologlar farklı derinliklerde hangi tür kayaçların bulunduğunu
belirlemeye çalışırlar.

b-497636-sohbet_giriş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.